Het dispuutMannen zijn zoo die men de dichters heet,
Een jong man zoo, die ’t slaafsch leven vergeet
Een uur, een dag lang, en zich zelven hoort
En naar zich luistert, wat geboren wordt
Aan leven in zich  en de wondre daden
Die ’t dieper zelf bedrijft (…)
– Mei, p. 117, Herman Gorter

Waarde bezoeker,

Bovenstaand citaat uit een van ’s lands befaamdste literaire werken kenmerkt niet alleen de passievolle gevoelens die de Dichter koestert jegens meisje Mei. Hoewel nog immer vol en overlopend van haar ontmoeting met de Noordse god Baldr, lijkt het wel alsof de Tachtiger ons wil doen geloven dat middels het observeren van haar gemoedstoestand en haar ontmoeting met Baldr, hij zélf evenzeer betoverd lijkt.

Het Illustere dispuut Baldr bestaat uit een relatief kleine verzameling mannelijke studenten die studeren aan de Radboud Universiteit Nijmegen of de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Het jongste herendispuut van de N.S.V. Carolus Magnus en sinds onze oprichting in 1957 dan ook een van de actiefste bij onze moedervereniging. Wij kenmerken ons niet alleen vanwege onze diversiteit en hechte onderlinge band, maar ook door ons doorlopende kritische, horizon-verbredende gesprek over velerlei uitdagende kwesties. Hierbij drinken wij natuurlijk graag elke donderdagavond de nodige biertjes op Sociëteit De Kroeg en genieten wij op regelmatige basis van onze heerlijke Ketel1, waarbij wij jaarlijks de even gevreesde als beroemde Ketel1-borrel geven aan disputair Nijmegen.
Daarnaast heeft de Baldr Bier Garten, gehouden op ons eigen aan de Vredestraat gelegen dispuuthuis De Kaste, zijn plekje veroverd als vaste prik op het avondprogramma van menig introgroepje. Vergeet ook niet het verslag, incluis foto’s, van ons zojuist genoten 13e lustrum te bekijken. Genoeg om je als jonge man door te laten betoveren en het slaafse leven van tentamens, essays en scripties even te doen vergeten dus!

Buvons un Coup,

E.T. Frohn
Praeses h.t.

P.S.: Geïnteresseerd geworden in het Illustere dispuut Baldr na het bezoeken van onze site? Stuur dan een mailtje naar baldrpraeses@hotmail.com of een berichtje naar 06-30700230, dan kijken we wanneer je een avondje kunt aansluiten!