Contact

Bestuur 2022 – 2023


Praeses:
Dhr. E.T. Frohn
Quaestor:
Dhr. M.P.A. Niessen
Abactis:
Dhr. B.G.P. van den Tweel

Abactiaat
Vredestraat 8
6511 AE Nijmegen

baldrpraeses@hotmail.com

Quaestoraat
Dispuutrekening:
NL22 ABNA 0456 8210 82  t.n.v. Stichting Baldrina te Nijmegen
Huisrekening Baldr Kaste:
NL47 RABO 0189 1592 00  t.n.v. dhr. J.E. Driessen
Drankrekening:
NL05 RABO 0318 5057 70 t.n.v. dhr. L.F. Scholten