Het Illustere dispuut Baldr

REÜNITAAT van de heer S.W. Kleijer

Waarde lezer,

Een nu echt eenzaam geworden lid van jaar 2014 schrijft u dit woord samen met zijn oud, burger geworden compagnon. Na het reünitaat van deze heer Jansema, heeft ook onze confrère, de heer Kleijer, ons mooie dispuutleven ingeruild voor het burgerbestaan. En wel sinds 10 julij jongstleden.

Wij, de heer Jansema en ik, zijn niet zozeer bedroefd om het tot een einde komen van zijn actieve lidmaatschap bij het Illustere dispuut Baldr. Neen, wij zijn hoofdzakelijk én voornamelijk trots op onze kameraad. Notre cerise Kleijer heeft in de Nijmeegse episode van zijn leven bewonderenswaardig veel en mooi werk verricht voor niet alleen zijn dispuut, maar evenzeer voor de moedervereniging Car’lus Magnus. Commissies en bestuursfuncties gingen bij onze vrind hand in hand met Rechtenstudie. Een prestatie die ondergetekenden eerlijkheidshalve niet altijd hebben kunnen leveren.

De heer Kleijer laat een zoon achter. Op hem zal goed worden gelet in de overtuiging dat de heer Kleijer zijn op handen zijnde wederopstanding in het grote, boze burgerleven spoedig zal aanwenden om tot een nog groter lichtend voorbeeld te verworden voor hem én de rest. Of zoals Vera Lynn het in 1943 al bezong:

“We’ll meet again, don’t know where, don’t know when. But it will probably be long before a reünistenactiviteit (somewhere next week)!”

Buvons un Coup,

E. Jansema
H. van Omme
Jaargenoten (twee nul veertien)

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2021 Het Illustere dispuut Baldr