Het Illustere dispuut Baldr

Bestuur Van der Meijs

“De fijnste humaniteit openbaart zich in de wens om anderen schaamte te besparen.”

-Friedrich Nietzsche (1844-1900)

 Nijmegen, 5 oktober 2016

Geachte lezer,

Afgelopen zaterdag heeft er een revolutie plaatsgevonden op de Baldr Kaste. Na een periode van vooruitgang en bloei, heeft bestuur Botterweg het voor gezien gehouden. Een tijd waarin er drie leden bij zijn gekomen en er maar liefst twee reünist zijn geworden. Aan het volgende bestuur de schone taak om dit te overtreffen en het dispuut in behouden koers het twaalfde lustrum in te varen.

Dus onder luid geschreeuw van de leden, en eventuele scooterjongens uit het Kronenburgerpark, heeft het nieuwe bestuur haar intrede gedaan. De eer en het genoegen zijn aan mij u voor te mogen stellen, het nieuwe bestuur van het Illustere Dispuut Baldr: het bestuur Van der Meijs.

Het bestuur heeft zich als volgt geconstitueerd:

Praeses:           Dhr. L.J.A. van der Meijs

Quaestor:        Dhr. H. van Omme

Abactis:          Dhr. H.J.A. Siepel

Voordat u brieven gaat sturen naar Dhr. van Omme, hij is dus Quaestor en geen Abactis, dat is Dhr. Siepel. Onze anciënniteit is nu eenmaal logischer dan de uwe.

Hopende op een goede samenwerking en het onderhouden dan wel versterken van de contacten gedurende het komende bestuursjaar,

Namens het bestuur van het Illustere Dispuut Baldr,

H.J.A. Siepel

Abactis h.t.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2021 Het Illustere dispuut Baldr