Bestuur Van den Tweel

Waarde lezer,

Het afgelopen jaar was een jaar van drukte en hectiek. Allereerst hebben we natuurlijk ons eigen dertiende lustrum groots gevierd, met alle toeters en bellen die daarbij kwamen kijken. Nadat we dat hadden afgesloten met een prachtig gala bij onze zuiderburen, kwam het lustrum van de Kroeg alweer om de hoek kijken. Ook hierbij was ons dispuut mooi vertegenwoordigd en hebben wij ons weer goed vermaakt. Het was een jaar dat wij niet snel zullen vergeten en nog vaak met plezier aan zullen terugdenken.

Dit jaar verkeert het dispuut in wat rustiger vaarwater. U kunt nu denken dat dit saai klinkt, maar ik denk dat ik voor het hele dispuut spreek als ik zeg dat dit ook kansen met zich mee brengt. Kansen om tradities, die in alle hectiek wellicht wat meer op de achtergrond zijn geraakt, weer naar de voorgrond te laten treden. Dit, of juist kansen om hele nieuwe tradities op te zetten. Als ik vervolgens naar de gezichten om mij heen kijk op een dispuutavond, dan weet ik dat deze mannen ook graag deze kansen grijpen en kan ik niet wachten totdat ik weer door een van hen wordt verrast.

Een nieuw jaar met nieuwe kansen betekent echter ook een nieuw bestuur. Het is tijd voor de heer Frohn en zijn bestuur om de taken door te geven aan een nieuw trio mannen, dat staat te popelen om zijn stempel op het dispuut te drukken. Met gepaste trots presenteer ik u het nieuwe bestuur van het Illustere dispuut Baldr:

Praeses: dhr. B.G.P. van den Tweel
Quaestor: dhr: J.E. Driessen
Abactis: dhr. C.M.A. de Bont

Dan rest mij verder niets dan bestuur Frohn hartelijk te bedanken voor hun inzet afgelopen jaar en wens ik het nieuwe bestuur veel succes met het aankomende jaar, hopende dat de kansen zullen worden benut.

Hopende op de continuering, dan wel intensivering, van de onderlinge contacten voor het aankomende bestuursjaar.

Tekent namens het bestuur van het Illustere dispuut Baldr,

B.G.P. van den Tweel
Praeses h.t.


Geplaatst

in

door

Tags: