Bestuur Brand

– Geduld is een sleutelelement tot succes
Bill Gates

Nijmegen, 29 okober 2019

Waarde lezer,
Het nieuwe collegejaar is weer volop in gang. U heeft zich vast met hervonden moed in de boeken, collegebanken en zelfs eerste tentamens gestort. Om u heen verandert de wereld natuurlijk ook mee
en, net als de studielast die elk jaar weer toeneemt, is dit niet altijd een heuglijk feit. De wereld wordt duurder door de BTW verhoging en links en rechts wordt geprotesteerd in de wereld tegen oneerlijke regimes. Er zijn weinig plekken in de wereld waar een rechtvaardige macht met volledig mandaat van zijn volgers regeert. Hong Kong, het laatste democratische bolwerk van de Volksrepubliek China lijkt te vallen. Venezuela bezwijkt op alle fronten onder het juk van een socialistische dictator. In Chili vinden dagelijkse protesten plaats tegen financieel wanbeleid en ook Syrië ligt compleet overhoop.

Gelukkig is er een sprankeltje hoop. Eén van de weinige plekken waar de rede nog steeds de overhand voert is aan de Vredestraat 8 te Nijmegen, de zetel van het Illustere dispuut Baldr. Een plek waar de regerende macht weet wanneer het stokje overgedragen dient te worden, zodat het democratische mandaat voor de bestuurlijke macht gewaarborgd wordt. Ik heb de eer en het genoegen om het nieuwe bestuur van het Illustere dispuut Baldr aan u voor te stellen:

Praeses: dhr. G.M. Brand
Quaestor: dhr. D.I. Wassenaar
Abactis: dhr. J.G.C. van Lier

Ik hou deze mogelijkheid ook graag nog even aan om bestuur Kleijer te bedanken voor de geleverde inzet en het prachtige jaar dat we achter de rug hebben.

Hopende op de continuering, dan wel intensivering, van de onderlinge contacten voor het aankomende bestuursjaar.

Tekent namens het bestuur van het Illustere dispuut Baldr,

J.G.C. van Lier
Abactis h.t.


Posted

in

by

Tags: