Contact

Bestuur 2023 – 2024


Praeses:
Dhr. B.G.P. van den Tweel
Quaestor:
Dhr. J.E. Driessen
Abactis:
Dhr. C.M.A. de Bont

Abactiaat
Vredestraat 8
6511 AE Nijmegen

baldrpraeses@hotmail.com

Quaestoraat
Dispuutrekening:
NL22 ABNA 0456 8210 82  t.n.v. Stichting Baldrina te Nijmegen
Huisrekening Baldr Kaste:
NL24 RABO 0189 0828 87 t.n.v. dhr. C.M.A. de Bont
Drankrekening:
NL05 RABO 0318 5057 70 t.n.v. dhr. L.F. Scholten